Slovinský spisovatel, profesor a redaktor

Ingolič přišel z Mariboru. Navštěvoval gymnázium v Mariboru a studoval filologii v Paříži a Lublani. Na gymnáziu v Ptuji Ingolič vyučoval slovinštinu. Během druhé světové války byl vyhoštěn do Srbska a strávil tam čtyři roky v exilu. Po roce 1955 žil v Lublani a věnoval se hlavně psaní. Ingolič pracoval také jako redaktor literárního časopisu Nova Obzorja. Stal se řádným členem Slovinské akademie věd a umění v roce 1981. Ingolič psal především o slovinském lidu a popsal život řemeslníků, rolníků a továrenských dělníků, kterým v literatuře jinak věnovali malou pozornost.