Byl ruský hudební skladatel pozdně romantického období, pianista a dirigent.

Byl ruský skladatel pozdního romantismu (neoromantizmus) a klavírní virtuos, který strávil mnoho let v USA. Vytvořil vlastní hudební styl, komponoval symfonie, práce pro klavír a orchestr, sonáty, sborová díla a díla pro sólový klavír s nezapomenutelnou hudbou a nejpůsobivějšími hudebními myšlenkami.

Slávy dosáhl nejen jako skladatel, ale i jako dirigent a klavírní virtuos, který předváděl vlastní díla. Po emigraci z Ruska do USA se cítil téměř neschopný komponovat. Léta byl v Sovětském svazu zákaz jeho hudby. V Americe byla jeho hudba prosazovaná Filadelfským orchestrem pod vedením Eugena Ormandyho. Měl velmi velké ruce, které mu umožňovaly hrát neobvykle široké akordy. Jeho slabost pro rychlá auta způsobovala, že příležitostně překračoval dovolenou rychlost. Rachmaninov považoval za svá nejlepší díla Zvony a Večerní bohoslužby.