Byl slovenský hudební skladatel a dirigent. 

Tibor Andrašovan se narodil 3. dubna 1917 ve slovenské Lupči. Po maturitě na gymnáziu v Banské Bystrici studoval na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal aprobaci profesora hudby pro učitelskou akademii. Do roku 1945 působil jako profesor hudby v Modre a Bratislavě. Hudebně se začal vzdělávat již během středoškolských studií. Pokračoval ve studiu při zaměstnání na Státní konzervatoři v Bratislavě. V letech 1945-1946 absolvoval mistrovskou školu - obor dirigování v Praze. Současně studoval hudební vědy na pražské Univerzitě Karlově. Po studiích v Praze se vrátil do Bratislavy a v roce 1946 se stal dirigentem Opery a Baletu Slovenského národního divadla. Působil tam do roku 1957. Zastával i funkci dramaturga Opery SND a byl externím hudebním dramaturgem Státního filmu v Bratislavě. V letech 1955-1957 byl uměleckým vedoucím a v letech 1968-1972 ředitelem SĽUK-u. Mezitím se v letech 1958-1968 věnoval hudební skladbě a dirigování jako svobodný umělec.

Tvorba skladatele Tibora Andrašovana je žánrově velmi bohatá. Vytvořil kolem 300 hudebních skladeb. Pro SĽUK to byly Cepíkový tanec, hrabačka, Pověst o Jánošíkovi. Složil přes 100 skladeb a kompozic pro krátké, středometrážní a celovečerní filmy, například pro Rodnou zem, Dřevěnou vesnici, Jánošíka, Čtverylku, Květiny Tater a jiné.

Jeho hudební tvorbu ocenili mnohými vyznamenáními doma i v zahraničí, byl laureátem státní ceny (1966), nositelem vyznamenání kambodžského krále za úpravu tamních písní uvedených na koncertě SĽUK-u v Kambodži (1957). Matice slovenská mu předala Zlatou pamětní medaili 12. července 1997 v Detve. Jeho celoživotní práci v roce 2007 ocenili udělením ŘÁdu Ľudovíta Štúra I. třídy in memoriam za hudební tvorbu.

Tibor Andrašovan zemřel 14. června 2001 v Bratislavě ve věku 84 let. Pohřben je v Bratislavě na hřbitově ve Slavičím údolí.