Modelka a herečka Taťána Kuchařové se skrze svou nadaci Krása pomoci hlavně na seniory, kteří jsou tak trochu stranou zájmu podobných organizací. "Je to velká škoda," říká.

"V rámci nadační činnosti dlouhodobě podporujeme občanské sdružení Okamžik, které pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým osobám," nechala se slyšet předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci Kuchařová.

"Při návštěvě klientů, využívajících služeb profesionálně vedených dobrovolníků, jsme se seznámili s panem Macháčkem. Jeho nádherné obrazy nás při prvním setkání naprosto uchvátily a nutno dodat, že nejen obrazy," nešetřila superlativy Taťána.

"Osobnost pana Ladislava Macháčka je velmi inspirativní a nám je ctí, že jsme mohli s jeho svolením uspořádat výstavu, která byla jeho celoživotním přáním," uvedla Kuchařová společně s ředitelkou nadace Lucií Maliníkovou.