Posmutnělá Simona Postlerová: Zdraví nezajistí ani balík peněz!