Za dveřmi slavných: Dům snů Mahuleny Bočanové

Patro není oddělené od zbytku interiéru zdí a, a tak působí celý prostor velmi prostorně.