Byl německý konzervativní politik a státník. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých politiků. Byl prvním poválečným předsedou vlády Německa (1949-1963), zakladatelem a prvním předsedou CDU (1950-1966), která má od svého vzniku přední místo na politické scéně Německa.

Jeho první významná funkce byla funkce primátora Kolína nad Rýnem, kterou zastával v období 1917 - 1933 a krátce v roce 1945. Pod jeho vedením město ekonomicky prosperovalo a modernizovalo se. Současně působil jako prezident pruské státní rady (1921 - 1933). Po nástupu Hitlera k moci byl v roce 1933 byl zbaven všech funkcí a byl penzionován. Po válce spoluzakládal Křesťanskodemokratickou unii Německa (zkr. CDU, nem. Christl Demokratische Union) a v období 1949 - 1966 byl jejím předsedou. Po rozdělení Německa byl v roce 1949 zvolen prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tuto funkci po třech dalších úspěšných volbách zastával až do roku 1963. V období 1951 - 1955 zastával současně funkci ministra zahraničí. Jeho politickým cílem bylo znovusjednocení Německa a začlenění NSR do západních ekonomických a politických struktur. Za jeho vlády vstoupila země do NATO (1955), byly navázány diplomatické styky se SSSR (1955) a byla podepsána německo-francouzská smlouva (1963). V 60. letech jeho politika ztrácela popularitu a nakonec se z politického života stáhl.
Je autorem výroku: Nejprve se staňte neoblíbeným a pak Vás budou brát vážně.