Byl italský spisovatel, estetik, teoretik umění semiotického zaměření - medievalista.

Umberto Eco byl významný italský filozof, estetik, literární vědec, semiológ a spisovatel. Narodil se v Alessandrii, spolupracoval s veřejnoprávní televizí RAI, později působil jako redaktor ve vydavatelství Bompiani. V letech 1971 - 2007 přednášel na univerzitě v Boloni. Je autorem šesti románů, četných esejistických, odborných i populárně naučných textů, a jak sám nejčastěji uváděl, z moderních literátů ho nejvíce ovlivnily James Joyce a Jorge Luis Borges. Jeho romány se často označují za intertextuální v tom nejširším významu slova.