Narodila se v západočeském Ostrově nad Ohří, nevšední křestní jméno dostala po otci a vyrůstala na venkově. V nedalekých Karlových Varech vystudovala střední pedagogickou školu. Již tady projevovala umělecké nadání a po maturitě vedly její kroky na pražskou DAMU, kde vystudovala herectví.

Patří k výrazným osobnostem českého herectví, přestože několik let její kariéry neblaze poznamenal boj s alkoholem. Její dcera Šimona zase bojuje s drogovou závislostí.

Články