Scenárista a filmový režisér. Zpočátku vystřídal několik různých povolání a studoval dokonce i medicínu, teprve ve věku 28 let byl přijat na FAMU, kde studoval dokumentární tvorbu. Jakožto úspěšný tvůrce hraných filmů se prosadil teprve v 90. letech 20. století po Sametové revoluci.

Debutoval filmem Amerika (1994) volně natočeným na motivy stejnojmenného románu Franze Kafky. Více na sebe ale upozornil dalším filmem Zapomenuté světlo (1996). Poté natočil další výrazný film Je třeba zabít Sekala (1998), jednalo se o drama z české vesnice v době druhé světové války dle scénáře Jiřího Křižana, tento film obdržel posléze deset Českých lvů (doposud nejvíce v historii). K jeho dalším známějším režijním dílům patří též například film Babí léto (2001) vyprávějící o starších lidech, kteří si stále chtějí ještě užívat radosti života a také film O rodičích a dětech (2008) probírající mezigenerační vztahy.