Říká se, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Gabriela Partyšová ale samozřejmě na nikom násilí páchat nechtěla a golfovou hůl použila pouze ke sportovním účelům…