Ceníme si toho, když nám chlap otevře dveře, slovo feministka je pro nás nadávka a představa, že k prvnímu sexu dojde o svatební noci, nás spíš děsí. Zatímco českým chlapům přijde tenhle náš přístup normální, cizince vzrušuje. Tohle totiž doma nemají, tedy pokud nejsou Slované.

Co si budem povídat, Slované jsou dávná minulost a naši sexuální morálku ovlivnilo hlavně křesťanství. Něco z nich ale v sobě přece jen máme, a tak je dobré vědět, že staří Slované nebyli, co se sexu týče, žádná neviňátka. Sexuální svobodě by se od nich mohli učit i hipíci. Takže, pokud nejste naklonění upjatému přístupu k sexuálním vztahům, jistě vás zaujmou jejich zvyklosti z období, než je začaly válcovat ty křesťanské.

Sex na veřejnosti

Facebook nedávno opanovalo video, které natočil dron – jde o důmyslné létající zařízení, které je ovládané na dálku, a o jeho využití se mluví hlavně v souvislosti s vojenskými účely. Parta brooklynských filmařů ho ale nechala poletovat nad americkou krajinou a vznikla z toho kombinace přírodovědného dokumentu a… porna. Dron totiž zachytil několik párů, vlastně i trojici, které se oddávají sexu – na vinici, v přílivu, na kapotě auta, v poli… Zajímalo by nás, co by dron natočil, kdyby létal nad územím, kde žijí slovanské národy, tedy i my. Ač se realita zdá být trochu jiná, sexuální praktiky v přírodě, nám díky slovanskému dědictví nejsou asi vůbec cizí.

Z dochovaných zápisků arabských kupců je známo, že naši předci se ještě v 9. i 10. století bez ostychu oddávali milostným hrátkám i na veřejnosti, třeba na trzích. Jeden z nich například píše, že ruští kupci i cizí obchodníci na ruském území „souložili bez ostychu veřejně na trzích, před očima jiných“, nebo se zmiňuje o družinách, které pořádaly erotické zábavy.

Věrná jako Slovanka…

Navzdory erotickým rituálům se slovanské ženy v cizině těšily vynikající pověsti, a to zejména kvůli své věrnosti. Spolu s počestností a úctou šlo o všeobecně uznáváné hodnoty celé staroslovanské společnosti. To sice odporuje tomu, že se dopouštěli cizoložství a smilstva, jenže oni tyhle pojmy vůbec neznali, to křesťané jen dali nálepku tomu, co Slovani normálně dělali a nic špatného v tom neviděli.

Sexuální akt měl u nich magický význam a byl spojován s půdou. To, co bychom dnes nazvali swingers party pro ně tedy byla možnost, jak zajistit úrodnost půdy, tj. obživu, a nekonali se denně, ale hlavně při letním slunovratu. Milování mladých venkovských párů na žitném snopu by se sice mohlo vykládat jako otázka pohodlí a nikoli jako rituál za úrodnost země, ale jak pak chcete vysvětlit, že se tímhle způsobem chovala i šlechta včetně panovníka?! Třeba car Michal III. Fjodorovič Romanov (1596–1645) si dal přichystat svatební lože na třiceti žitných snopech právě na znamení úcty k tradici, která spojuje pohlavní styk s úrodností půdy.

Žádná antikoncepce tehdy samozřejmě nebyla, ale přerušovaný styk se praktikoval – když mužské sémě nemohlo sloužit k reprodukci, bylo darováno Matce Zemi, která už věděla, jak je zužitkovat… I tím se vysvětluje snaha mladých spojovat se spíš venku než doma v posteli.

Zahýbání dovoleno

Zatímco v roce 1998 se k nevěře přiznala polovina vdaných žen a dvě třetiny ženatých mužů, o deset let později se k nevěře doznalo už jen 34 % žen a 55 % mužů. Počet přiznaných nevěr tedy klesá, otázkou je, jak je to s těmi nepřiznanými…

Pokud vám to číslo přijde i tak znepokojující, vězte, že Slované si s nevěrou (tedy tím, co “vymysleli” křesťané), hlavu příliš nelámali a užívali si beztrestně slastí života i mimo manželské lože. Tak třeba ženy vojáků si leckde mohly dělat, co chtěly.

Neužívané svatební lože bylo vlastně brané podobně jako neobdělávané pole, které může zorat cizí člověk – ani žena ani pole přece nesmějí zůstat ladem. Slovanské ženě se zkrátka tolerovalo, dokonce k tomu byla vyzývána, aby v případě choroby, impotence nebo nepřítomnosti právoplatného manžela přijímala ve svém loži jiné muže. Ovšem muži to měli podobně, promiskuitní chování obou pohlaví bylo ve slovanské společnosti běžné.

To může vysvětlovat fakt, že dnešní Češi obecně patří k promiskuitním národům. Za svůj život vystřídají až několik sexuálních partnerů. Statistiky ukazují, že ženy mají za svůj život pohlavní styk v průměru s pěti a více partnery. Muži vystřídají až 10 partnerek. Jen necelá polovina z nich pak udává méně než pět sexuálních partnerek. Naopak deset a více partnerů přiznává více než 20 % mužů a 14 % žen.

Foto: Archiv