Herec Jiří Langmajer (47) nepopírá, že byly doby, kdy se nechoval zrovna příkladně a podle desatera přikázání. S věkem se ale prý v mnohém uklidnil.

"V jistém období svého života jsem se choval prudce a pudově. Dnes už jsem přece jen starší a klidnější, takže základní přikázání bych dodržel," nechal se slyšet.

"Ale stejně tak si dokážu představit situaci, kdyby mi bylo všechno jedno," dodal Langmajer.

Foto: Herminapress.cz