Výstava Body Talks představuje tvorbu Rakušanky Eleny Steiner v Čechách vůbec poprvé. Hlavním tématem je rozpor mezi kultem krásy těla a věčného mládí, souboj reality a fikce. Ovšem kdo se nachází pod krásnou schránkou? Kdo je uvnitř?

Výstava, která byla nedávno zahájena ve Frankfurtu, probíhá v prostorách galerie Art Salon S v Tančícím domě. Ve svých převážně velkoformátových, takřka fotorealistických malbách se Elena zabývá soudobým kultem lidského těla. Její tvorba se vyznačuje kritickým a převážné sarkastickým přístupem k přetváření lidského zevnějšku. Autorka vtipně a s nadhledem paroduje současnou vizi fyzické krásy. Propojením malby s reálnými předměty dociluje silně satirických trojrozměrných instalací.

T_Nummer_28_small

„To, co mě na tomto tématu fascinuje, je propast mezi ideálem a realitou. Na jedné straně stojí fiktivní obraz lidského těla, ovlivněný reklamou a médii, na druhé straně jsme konfrontováni s tělem reálným. A mezi těmito dvěma póly se nacházíme my „normální lidé“, kteří vynakládají neuvěřitelné úsilí a podstupují nepřiměřené riziko jen proto, aby se proměnili v někoho jiného, a uspokojili tak podvědomou touhu po nové, vykonstruované osobnosti,“ říká umělkyně. 

T_Nummer_15_RGB_small

Foto: Archiv