Ač to může znít přehnaně, prý je možné v malbách jeskynního člověka identifikovat tvar vibrátoru, ovšem není jasné, zda ho pračlověk používal, či jen namaloval na zeď jeskyně cosi ve tvaru penisu.

Oficiálně nejstarším umělým penisem je dvaceticentimetrový falus z mladší doby kamenné, který údajně pochází z doby 30 000 let před Kristem. Nalezen byl v jeskyni Hohle Fels v Německu. Ovšem je-li to skutečně napodobenina mužského údu, a jestli byl skutečně používán, se dnes už nedozvíme.

Řeckořímské orgie To o tom, že tuhle sexuální pomůcku používali staří Řekové – a samozřejmě i východní kultury – už nemůže být pochyb; dilda, řecky olisbos, naši řečtí předkové kreslili bezostyšně na svoje vázy, na jedné z nich je vyobrazen dokonce robertek dvojitý! Sexuální náhražky byly vyrobeny z gumy či slonoviny a sexu chtiví pánové je využívali jak se svými konkubínami, tak s mladými chlapci. Tehdejší doba sexu přála, lidé ve starověkém Řecku či Římě sex považovali za samozřejmost, i proto kvetly nejen homosexuální vztahy, ale ani sexuální orgie nebyly zapovězené, vzpomeňme třeba císaře Calligulu. Až s příchodem křesťanství se pohlavní pud stal čímsi zvrhlým a špinavým. V době italské renesance se umělým penisům říkalo dilleto a byly vyrobeny ze všeho, co bylo po ruce, klidně i z kůže. Jako lubrikant se používal po staletí olivový olej.

3485166_xl

Hippokratova neuspokojená žena Už v 15. století bylo ženám, které projevovaly znaky hysterie, doporučováno, aby masírovaly dělohu prstem. Vagína a genitál byly brány jako součást dělohy. Až do dvacátého století se totiž lékaři řídili dva tisíce let starou diagnózou samotného Hippokrata, která říkala, že: „Hysterie je onemocněním dělohy. Pokud byla děloha zanedbaná, tj. žena se nevěnovala její pravidelné stimulaci, stával se orgán neklidným a to vyústilo v hysterii, která se projevovala pobledlostí, křečemi obličejových svalů, neklidem…“.

Umělý penis na parní pohon Stejně jako mnoho jiných věcí i vibrátor spatřil světlo světa čirou náhodou v roce 1869. Nejprve byl na parní pohon a musel být obsluhován topičem z vedlejší místnosti, dvacet let nato už byl na elektřinu. A začátkem 20. století byl k dispozici i vibrátor přenosný, který si mohla žena odnést domů… Mimochodem, vibrátor byl v prodeji dříve než třeba elektrická žehlička nebo vysavač. Vida, jaké mají lidské bytosti priority!

Foto: 123rf.com