Tento pátek, 24.května, můžete navštívit akci, která je svým zaměřením i rozsahem opravdu ojedinělá.

Víte, co je to Noc kostelů? Už sám název napovídá, že jde o možnost navštívit některé z těchto nádherných staveb našich předků v poněkud atypické době, a to v noci, která nejen umocní atmosféru chrámových lodí, ale především umožní vidět zevnitř stavby, které jsou jinak otevřeny návštěvníkům pouze v době bohoslužeb. Zájemci se mohou také seznámit s křesťanstvím. Během akce jsou připraveny různé doprovodné programy, ve kterých může každý návštěvník nalézt zajímavé a poučné informace. Jedná se tedy o jedinečné propojení života farnosti a občanského soužití. Kostel, modlitebna i kaple jsou místem setkávání nás všech.

V pátek večer se v rámci už čtvrtého ročníku Noci kostelů otevřou dveře více než tisíce chrámů a modliteben v celé České republice. Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají návštěvníky komentovanými prohlídkami, koncerty, workshopy či divadelními představeními. Otevřeny budou některé běžně nepřístupné části kostelů jako varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo zahrady. 

Pro zajímavost: V loňském roce bylo ve více než 1 200 kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno více než 400 000 návštěvnických vstupů! A to není právě málo! Letos je navíc pro uživatele iPhonů a iPadů k dispozici zdarma aplikace iKostel s doprovodnými informacemi a navigací. Podrobný program jednotlivých památek lze vyhledat na internetových stránkách www.nockostelu.cz.

Foto: 123rf.com