Nová výstava v Náprstkově muzeu představuje pohřební rituály v dalekých zemích. Zajímají vás různé podoby smrti a rozličný přístup k tomuto fenoménu v mimoevropském prostředí? Pak si ji rozhodně nenechte ujít!

Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají preparované lidské hlavy zvané tsantsy z Ekvádoru, lebka předka domodelovaná hlínou a zdobená lasturami z Nové Guinee, japonská plastika stařeny sedící u řeky Zapomnění nebo indická malba obřadu Satí, rituálního sebeupálení vdovy na pohřební hranici manžela. 

Jak lidé v různých částech světa vnímají smrt? Jak zacházejí se zemřelými? Jak si představují onen svět a jeho bohy? Výstava se zabývá fenoménem smrti napříč kontinenty a společenskými i kulturními systémy. Návštěvníkům představí vážné i rozverné pohřební rituály z Číny, Egypta, Indonésie, Oceánie, Mexika, Japonska i Subsaharské Afriky a ukáže, jak se liší od těch našich.

Odloučení, Přechod a Návrat Výstava Rituály smrti sleduje tři rituální okruhy. V části výstavy nazvané Odloučení je pozornost věnována bohům spojovaným v různých náboženstvích s umíráním a smrtí, odlišným způsobům rozloučení se s mrtvým i formám smutku. Návštěvníci se dozvědí také zajímavosti spojené s přechodem ze světa živých do světa mrtvých. Ústředním tématem tohoto procesu je zacházení s tělem před pohřbem, vlastní pohřeb, pohřební rituály. Výstava neopomíjí ani samotnou říši mrtvých. Zvláštní pozornost je věnována podobám podsvětí a dalších zádušních krajů, formám návratu k pozůstalým a vtělování se do osob a předmětů čili reinkarnaci. Všímá si i projevování úcty mrtvým předkům.

Výtvarné dílny Připraven je i kreativní ateliér s tvůrčími tematickými aktivitami, které jsou přizpůsobeny různým věkovým skupinám. Nejmenší návštěvníci si mohou vytvořit vlastní životní příběh, sestavit rodokmen nebo procestovat celý svět s přátelským duchem. Ve výtvarných dílnách si zájemci vyrobí mexické cukrové lebky a další předměty vztahující se k mexickým oslavám Dne mrtvých. Zhotovit si mohou i japonské talismany související s rituály smrti nebo dětské masky strašidelných čertíků, které se používají v japonských dětských divadelních představeních.

Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout od 31. října 2014 do 20. září 2015.

Foto: Archiv