Kreslení je pro dítě nesmírně důležité a je ve vašem zájmu tuto tvořivost od malička podporovat. Pro vaše nejmenší je malování forma hry, kdy cítí radost z barevné čáry na papíře, hry, která se podle odborníků později stává prostředkem toho, jak dítě vnímá samo sebe a prostřednictvím sebe pozoruje okolní svět, klade otázky a nachází odpovědi. 

V roce 2012 prováděla docentka Valachová se svými kolegy výzkum vztahu písma a kresby na vzorku více než 200 dětí. Jeho výsledky naznačují, že mezi dětskou malůvkou a následným počátečním písmem u dětí je přímá souvislost. Podle paní docentky jsou obě formy vyjádření propojené: „Písmo se z dětské kresby doslova vynořuje. Dítě začíná používat symboly a znaky ve svých obrázcích velmi brzy, aniž by tím něco sledovalo. Už v první čmáranici můžeme najít náznak prvních znaků a symbolů, které dítě používá.“

Podporujte malé malíře Pokud budete své děti již od malička nenásilně směrovat ke správným návykům při malování, uděláte rozhodně dobře a pro budoucí prvňáčky to bude jenom výhoda. Jak svým dětem pomůžete rozvíjet kresbu a písmo?

  1. Dostatečně velký formát papíru, na který nejmenší děti kreslí. Jak potvrzuje docentka Valachová, platí zásada, že čím je dítě mladší, tím potřebuje větší plochu. Neměla by být v každém případě menší, než A3.

  2. Kreativní činnost ve stoje – Nejlepší je, když malé děti malují ve stoje nebo v kleče s dostatečným odstupem od kreslící plochy (vodorovně i svisle na délku paže dítěte).

3. Podporujte jemnou motoriku svých dětí už odmalička např. tříděním tvarů, kreslením nebo dovednostními hrami. Všechny tyto aktivity trénují pohyby, které dětem později pomohou při výuce psaní. Ideální je použití barevných pastelek s měkkou, širší stopou a veselých omalovánek.

2. Dopřejte dětem prostor pro jejich tvůrčí činnost. Nestačí děti pouze chválit za to, co nakreslily nebo jak přesně opsaly tvary či vybarvily omalovánku. Stejně důležité jsou plynulé pohyby rukou a plynulé tvary. Dejte dětem svobodu k samostatnému rozvoji a kreativitě, např. kreslení smyček přispívá k plynulým pohybům při psaní.

3. Nechtějte toho po svých dětech příliš. Berte vždy v potaz schopnosti svých dětí. Nezatěžujte děti tvary, které je pro ně příliš těžké nakreslit. Vede to k frustraci a děti z této činnosti nebudou mít radost. A právě potěšení je tím nejdůležitějším motivačním faktorem. Pokud si dítě neoblíbí kreslení, bude těžké je nadchnout pro psaní.

4. Jak dítě drží tužku? Ruka by měla být uvolněná, protože křečovité držení tužky zabraňuje plynulým pohybům. Napětí a příliš silný stisk jsou pro ruce velmi únavné. Křečovité držení pastelky je také znamením toho, že se dítě snaží být příliš precizní. Zkuste dítě opravit, ukázat a vysvětlit mu úchop, ideálně mu pořiďte pastelky, které dítě intuitivně lépe navedou ke správnému úchopu.Vhodné jsou v tomto směru například pastelky řady Stabilo Easycolors, které díky vyhloubeným žlábkům přímo podporují správný úchop a navíc berou ohled na praváky či leváky.

5. Důvěrně známé tvary se mohou stát dobrou předlohou také pro tvary písmen. Mnoho písmenek může být vytvořeno z tvarů, které se již dítě naučilo. Např. “O” má stejný tvar jako velikonoční vajíčko, tiskací “P” může být čára a půlka balónu. Písmena tak přestávají být díky těmto obrazovým pomůckám abstraktní a jsou místo toho dobře srozumitelná díky prostřednictvím jejich propojení s velmi dobře známými předměty.

Foto: 123rf.com