Dnešní obchody nabízejí nepřeberné množství výrobků – čím větší výběr ale zákazníci mají, tím složitější je se mezi produkty orientovat. Tomu by mělo napomoct označování výrobků, tedy údaje na obalech nebo na místech, kde se výrobky prodávají. Jenže i tyto informace se minou účinkem, pokud nebudete vědět, jak je číst a používat.

Kde byl produkt vyroben? Jak dlouho je možné jej skladovat? Pojďme si společně projít základní pravidla označování výrobků. Už při nákupu byste si měli všímat označení potravin. Nejzásadnější roli hraje obal: jeho provedení a informace, které obsahuje, rozhodují do velké míry o tom, zda produkt zakoupíte. První, čeho si na obalu povšimněte, je název výrobku. Neméně důležitý je údaj o právnické nebo fyzické osobě, která uvádí výrobek na trh. Může se jednat o výrobce, dovozce, prodejce nebo třeba o balírnu.

Zdravotní nezávadnost Dalším důležitým údajem, který na obalech najdete, je množství výrobku. To se udává v gramech, kilogramech nebo v jednotkách objemu (litr, mililitr), případně v kusech. Zajímat by vás mělo také datum použitelnosti a datum minimální trvanlivosti. Obě data vymezují dobu, do kdy si potravina zachovává svoje specifické vlastnosti a splňuje kritéria zdravotní nezávadnosti. Datum použitelnosti se používá pro produkty, které podléhají rychlé zkáze, tedy například pro lahůdkářské, cukrářské a některé masné či mléčné výrobky

Pomoci rozhodovat se při nákupu je informace o složení potravin. Na tomto místě se uvádí použité suroviny (například mléko, mouka, olej) včetně přídatných látek (například stabilizátory, konzervanty, barviva) a aromat.

Záruka kvality Kromě těchto údajů můžete najít na obalech ještě různé značky kvality. Mezi nejznámější patří KLASA, která je zárukou kvalitních a prověřených potravin. Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Výrobce ji získá na tři roky a její udělování je součástí národního programu na podporu kvalitních potravin na tuzemském trhu. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1184 produktů od 226 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

Foto: 123rf.com