Moderátor Karel Voříšek (50) je štěstím bez sebe! Chtěl vyvrátit nařčení, že byl vedený ve svazcích bývalé StB jako důvěrník. Městský soud v Praze rozhodl, že byl jako důvěrník ve svazcích neoprávněně.

"Jsem rád, že soud proběhl, a že se tak ukázalo, že jsem ve svazcích StB vedený neoprávněně. Je to jasný vzkaz těm, kteří mě dehonestovali," nechal se slyšet, který si v souvislosti s toutou aférou prožil hotové peklo.

"Na druhou stranu chci poděkovat všem těm, a nebylo jich málo, kteří při mně stáli a věřili mi. A velký dík patří televizi Prima, která mě vzala na svou palubu," dodal šťastný Voříšek.

Celou dobu za ním stála i Kamila Moučková, bývalá televizní hlasatelka a moderátorka, signatářka Charty 77, která byla po roce 1968 kvůli svým politickým názorům propuštěna a na obrazovky se vrátila až v roce 1990.

"Mám z toho strašnou radost. Konečně se dostalo spravedlnosti zadost. Přišlo mi to celé nespravedlivé a zavádějící. Vytahovat na někoho takové nepodložené svinstvo," uvedla.

Foto FTV Prima