Ne vždy se jim všechno vejde do kapes saka, kalhot či bundy. Jsou chvíle, kdy si i pánové zkrátka potřebují vzít s sebou víc věcí. Podívejte, v čem si je nosí.