Krásná super modelka na ostrově pomáhá prostřednictvím své nadace Happy Hearts Fund. Koncem minulého roku se jí podařilo dokončit stavbu již sté školy a to je bezesporu úctyhodné číslo. Ptáte se, kde získala Petra peníze? 

„V dražbě, kterou jsme zrealizovali v rámci Gala večeře v průběhu Unique Fashion Week se nám podařilo vybrat 1 232 009 Kč. Tato částka byla následně zdvojnásobena tichým dárcem, a my jsme tak měli na vybudování nové, v pořadí již 100. školy k dispozici celkem 2 464 018 Kč. Kromě této částky jsme navíc získali 530 000 Kč, které putovaly na konto nadačního fondu Dobrý anděl," svěřila nám Petra Němcová.

„Jsem nesmírně šťastná, že se mezi námi stále najdou lidé, kteří na pomoc druhým neváhají vynaložit nemalé finanční sumy. Ráda bych vyjádřila velký dík všem našim štědrým dárcům," dodává. Výstavba již 100. školy byla zahájena v srpnu roku 2014 a k jejímu dokončení došlo téhož roku v prosinci. Jejím cílem je především poskytnout zázemí pro 600 dětí zasažených přírodními katastrofami.