Tomáš Klus se oženil. Tentokrát doopravdy, na úřadě. Z jeho popisu události máme ale trochu zamotanou hlavu…

„Ať už to byla Svatba v Zemi za duhou, kde se i nejzatvrzelejší Srdce rozvibrovala sounáležením jedinému zdroji čili Lásce, anebo ty paní, které nás oddávaly ofiko na ouřadě, kam jsme dorazili jen se psy, svědky a Josefínou, v indiánských čelenkách jsme si odzpívali svatební pochod a v očích těch dam se zajiskřila tatáž Svobodomyslnost, kterou do mého života přinesla TaMá s Fí,“ napsal Klus ke svému sňatku na sociální síť.

Až se Tomáš jednou vrátí na svou planetu, bude nám po něm opravdu smutno…