Patriarcha z Jevan uspořádal pořádnou hostinu!

Petr Janda sezval během svátků celou rodinu na jelení hřbet a kýtu na smetaně. Vařil osobně. Jelikož se jich ale letos na tento tradiční obídek sešel rekordní počet, který činil kolem dvaceti osob, nedostávalo se hostiteli nábytku. Musel si tedy vypůjčit dva stoly a osm židlí.

A jaký má tahle sestava věkový průměr? Celkem pěkný. Dost ho totiž vylepšily Petrovy dvě malé dcerušky a taky půlroční vnučka Maruška, dcera Marty Jandové. Takže vlastně jediný, kdo je starší (ovšem o pouhý rok) než hostitel, je Petrův bratr Slávek.