V Pardubicích se konala benefiční módní přehlídka. Výtěžek ve výši 132.000,- Kč byl předán manželům Řepkovým. Peníze budou použity na pomoc dětským hemato-onkologickým pacientům a jejich rodičům, kteří se dostali do finanční tísně.