Lázeňské město Karlovy Vary letos zabodovalo. Odstartovalo 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu (KVIFF) a hrdě se přihlásilo jako první město v České republice k titulu „Město bez kouře“. Tento slogan umístilo město hned vedle fotogenického 3D nápisu „I VARY“ (I love Vary).

Nápis „I love Vary“ je nyní umístěn před ikonickou stavbou Varů – Mlýnskou kolonádou. V mezinárodně srozumitelné podobě vyjadřuje, že návštěvníci a obyvatelé Karlových Varů mají toto město rádi. Vizuálně atraktivní nápis má také motivovat návštěvníky Varů, aby fotografie s ním sdíleli na sociálních sítích a nepřímo tak propagovali Karlovy Vary jako turisticky atraktivní destinaci.

Čistě bílý nápis nijak neruší okolní architekturu. Bude zde minimálně do konce září – tedy i v době Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Díky tomu, že nápis je mobilní, může být přesunut a zpropagovat na sdílených fotografiích návštěvníků Varů jiné turisticky zajímavé místo. 3D nápis „I love Vary“ darovala městu společnost Philip Morris ČR, která s lázeňskou destinací také spolupracuje na projektu „Město bez kouře“, a zároveň je dlouholetým partnerem Karlovarského filmového festivalu.

Laboratoř Světa bez kouře v Karlovych VarechLaboratoř Světa bez kouře v Karlovych VarechZdroj: Archív

Karlovy Vary – Město bez kouře

Vedle toho, že 3D nápis má podpořit turismus a stát se jednou z atrakcí města, pomáhá zviditelnit i další projekt Karlovy Vary – Město bez kouře. Slogan „Město bez kouře“ je umístěn na podstavci. Tímto projektem chce město podpořit zdravý životní styl obyvatel, návštěvníků a lázeňských hostů a motivovat kuřáky, aby omezili nebo zcela zanechali kouření cigaret. V rámci projektu město například poskytuje v pravidelné rubrice v Karlovarských radničních listech rady, jak přestat s kouřením, rozmístilo v ulicích nové koše na nedopalky, připravuje se spolupráce s adiktologickou poradnou nebo sjednocuje označení nekuřáckých zón v lázeňské části města.

Dospěli kuřáci se uvnitř pomocí vědy dozví fakta o nikotinu a kouřiDospěli kuřáci se uvnitř pomocí vědy dozví fakta o nikotinu a kouřiZdroj: Archív

Věda a výzkum mohou být zábava

Zajímavým projektem, který myšlenku „Města bez kouře“ doplňuje je i umístění interaktivní laboratoře Svět bez kouře ve Dvořákových sadech. Zde se dospělí návštěvníci, kteří nemohou přestat s kouřením, dozvědí více o výzkumu a vědě stojící za moderními bezdýmnými nikotinovými alternativami, a také to, jak mohou pomoci zlepšit kvalitu života bez cigaret a cigaretového kouře. Laboratoř, která je v Karlových Varech umístěna do konce srpna a na podzim se přesune do Ostravy, je vybavena digitálními rentgeny a holografickými boxy. Uvnitř návštěvníky provází virtuální popularizátor vědy profesor Dohořel, fiktivní postava, které hlas a pohyb propůjčil herec Marek Němec.

Technologie Motion Capture live umozňuje interaktivní hovor s virtualním profesorem DohořelemTechnologie Motion Capture live umozňuje interaktivní hovor s virtualním profesorem DohořelemZdroj: Archív