Alice Bendová - Vystudovala umělecko-průmyslovou školu v Praze na Žižkově. V roce 2004 se provdala z

Alice má čelo jako nové