Daniel Landa - Vystudoval pražskou konzervatoř a o dva roky později se oženil s Mirjam Müller, která