Eva Decastelo - Vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na rodinné obory. Od svých čtrná