Posmutnělá Simona Postlerová: Zdraví nezajistí ani balík peněz!

Postlerová se v pomoci potřebných angažuje často a velmi ráda.