Putování Indonésií I.

Šárka s válečníky z ostrova Papua-Nová Guinea