Za dveřmi slavných: Dům snů Mahuleny Bočanové

V domě mají své místo i rostliny.