Za dveřmi slavných: Dům snů Mahuleny Bočanové

Královská postel je na vyvýšeném místě.