Jana Adamcová - Narodila se v Bardejově na Slovensku v rodině pravoslavného faráře. Po gymnáziu v Le