Jaroslav Slávik - Vystudoval VŠMU v Bratislavě, pracoval jako velmi úspěšný ředitel slovenské pobočk