Jiří Menzel - Narodil se v roce 1938, vystudoval pražskou FAMU. Jeho otec byl známým tvůrcem animova

Čípak je to asi postýlka?