Jiří Menzel - Narodil se v roce 1938, vystudoval pražskou FAMU. Jeho otec byl známým tvůrcem animova

Jiří Menzel a Emma Smetana