Lucia Šoralová - Nejprve zpívala ve folklorním souboru Lúčnica, studovala pedagogiku a posléze v Pra