Martin Maxa - Původním povoláním učitel tělocviku a matematiky. Hudbě se věnuje od svých čtrnácti le

Rybičky Garra Rufa pocházejí z Turecka a procedura spočívá v oždibování mikrošupin na chodidlech