Martin Maxa - Původním povoláním učitel tělocviku a matematiky. Hudbě se věnuje od svých čtrnácti le

Martin nosí až než napadne sníh pantofle. Jeho nohy tudíž péči potřebují.