Martin Maxa - Původním povoláním učitel tělocviku a matematiky. Hudbě se věnuje od svých čtrnácti le

S maitelkou centra Drahomírou Vídeňskou nejprve průběh léčby podrobně prokonzultoval