Martin Maxa - Původním povoláním učitel tělocviku a matematiky. Hudbě se věnuje od svých čtrnácti le

Elektrické impulsy uvolňují zkřečované svaly, které způsobují bolest