Pink Alecia Beth Moore - Alecia Beth Moore, v hudebním světě známá jako Pink, stylizovaně psáno P!nk