Sámer Issa - Dětství prožil v syrském Damašku, odkud je jeho otec, maminka je Češka. Mladší bratr Ma

Sámeru Issovi hrála před kamerou doprovod jeho skutečná přítelkyně