8. květen je již pátým rokem Světovým dnem boje s rakovinou vaječníků. Jeho smyslem je informovat o příznacích, rizikových faktorech, diagnostice a léčbě této nemoci.

V celosvětovém měřítku se každé dvě minuty jedna žena dozví diagnózu rakoviny vaječníků. Každoročně je nově diagnostikováno 222 800 pacientek s tímto onemocněním, z toho asi tisíc v České republice. Většina z těchto žen je navíc diagnostikována v pozdním stadiu onemocnění, kdy šance na vyléčení jsou již mizivé, a více než polovina z nich do pěti let umírá. Rakovina vaječníků tak vykazuje největší úmrtnost ze všech nádorů u žen.

„Příznaky pokročilého stadia rakoviny vaječníků nejsou specifické, pacientka si může stěžovat na zvětšení objemu nebo bolesti břicha, časté močení, zácpu, nechutenství, zvracení a v některých případech i dýchací potíže," popsala doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Syndrom malé sukně

Tyto nespecifické příznaky mohou být často podceňovány, což ztěžuje včasné stanovení diagnózy. Některé ženy si dlouho chybně myslí, že pouze přibraly, přitom se v jejich břišní dutině hromadí tekutina vznikající v důsledku rozsevu nádorového bujení. Tento příznak lékaři označují jako „syndrom malé sukně". Zhoubně rostoucí nádor vaječníků v dutině břišní obvykle na nic netlačí a nezpůsobuje výrazné bolesti. Nádorová masa přitom poměrně rychle bují, a to je příčinou zjištění onemocnění až v pokročilých stadiích.

„Rakovina vaječníků se v podstatě chová jako odkvetlá pampeliška. Nádor roste a v určitém okamžiku se rychle rozšíří do dutiny břišní, stejně tak jako když fouknete do odkvetlé pampelišky," vysvětlil prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN Praha. Také z tohoto důvodu se zhoubnému nádoru vaječníků říká tichý vrah. Jen málokdy se jej totiž podaří odhalit včas, protože lékaři stále nemají k dispozici žádnou rutinní spolehlivou screeningovou metodu.

Společnost Roche dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání veřejnosti a v roce 2017 je jedním z hlavních partnerů Světového dne boje s rakovinou vaječníků.