Kniha Vás provede od nejstarších událostí až po naši přítomnost. Podrobně je v ní popsána a doplněna historickými i současnými fotografiemi historie Pusteven se stavbami Maměnkou a Libušínem architekta Dušana Jurkoviče. Kniha, která vyšla v červnu 2013, se tak stala poslední publikací, která zachycuje stavbu Libušín před tragickým požárem v březnu 2014.

V knize je zařazena, jako vůbec v první obsáhlejší publikaci, také kapitola o historii dolů na černé uhlí na Frenštátsku, jejichž otevření se obce a města snaží již několik let zabránit.

Hora Radhošť se stala díky své cyrilometodějské tradici symbolem, který během staletí nabývá různých významů. Zatímco v době národního obrození k ní lidé pohlíželi jako k symbolu slovanské vzájemnosti, na počátku 20. století už symbolizovala snahy Čechů a Moravanů o národní svébytnost, které vedly ke vzniku samostatného státu. V období okupace a komunistické totality byla vnímána jako symbol touhy po svobodě. Tato symbolika Radhoště je důležitá i v současnosti, protože přetrvává bez ohledu na všechny dějinné, mnohdy tragické události, které ovlivňují životy lidí. Když si představíme, co všechno se odehrálo během více než 110 let, zdá se neuvěřitelné, že se význam hory i cyrilometodějské kaple za tuto dobu ve své podstatě nezměnil. Stále k ní přicházejí lidé, někteří kvůli své víře, s pokorou, jiní jako k místu, které má pro ně určitý smysl.

Kniha Radhošť, historie a současnost

Kniha je koncipována jako mozaika historických faktů, ale i dobových a současných textů, pramenů, vyprávění a fotografií. Nejde o knihu, kterou by bylo možné přečíst jedním dechem. Naopak bude čtenáře nutit, aby se k některým kapitolám vracel, aby si sám onu mozaiku poskládal, hledal souvislosti mezi jejími částmi a objevoval, jaký význam dohromady dávají.

Kniha Radhošť, historie a současnost

  • Rok vydání: 2013
  • Formát: 20x22 cm
  • Plnobarevná
  • Křídový papír
  • 152 stran
  • Pevná vazba 
SOUTĚŽ:
Vyhrajte jednu z pěti knih Radhošť, historie a současnost. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při losování.

Elegantní krasavice v Beskydech, kterou projektoval v secesním stylu architekt Dušan Jurkovič, měla během své více než stoleté existence pohnuté osudy. Dřevěné stavbě, která vyniká svým bohatě zdobeným interiérem, secesní jídelnou s malbami Mikoláše Alše, hrozil už několikrát zánik. O její demolici se vážně uvažovalo po druhé světové válce a v havarijním stavu se ocitla také v 90. letech minulého století. V obou případech se ji podařilo zachránit. V březnu 2014 však podlehla požáru a znovu čeká na svou obnovu. Víte, jak se tato stavba jmenuje? 

Tato soutěž se řídí všeobecnými marketingovými podmínkami.

Soutěž: Vyhrajte knihu Radhošť, historie a současnost

Soutěžit můžete v termínu od 7. 9. do 20. 9. 2015 Výherci: Kateřina R., Praha; Miroslava G., Brno; Jindřiška M., Horní Bečva; Antonín Š., Liberec; Jana K., Dolní Újezd

Soutěž byla ukončena.