Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s postižením.

Z aktuálních potřeb lidí s handicapem vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Přispívá na rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy bytů, škol a dalších veřejných budov. Přibývají projekty, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem

Projektem, který doplňuje cíle Konta Bariéry, je Sport bez bariér. Rozvíjí oblast, která pomáhá lidem s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu. Projekt podporuje amatérské sportovní aktivity lidí s postižením, jejich zapojení do co nejširšího okruhu sportovních disciplín. Jedinečným projektem nadace jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto Bariéry. Konají se každé dva roky od roku 1993 a staly se významnou kulturně společenskou událostí. Stovky českých a moravských umělců darovaly svá díla ve prospěch Konta Bariéry. Aukce přinesly nadaci desítky miliónů korun, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí. Z výtěžku je financováno vzdělávání studentů s postižením – Stipendium Bariéry. Nový start je program pro pomoc lidem, kterým se v posledních 12 - 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Konto Bariéry jim pomáhá v nejtěžším období života a je to pomoc významná. Deset let funguje portál Burza práce, kde zaměstnavatelé inzerují pracovní pozice vhodné pro lidi s postižením. Jedním z nejmladších projektů je Run and Help, neboli Běhání, které pomáhá. V průběhu měsíce dubna se zapojují školy, firmy, skupiny přátel a v termínu, který si zvolí, uběhnou určitou vzdálenost, za niž každý účastník přispěje Kontu Bariéry.

Soutěžte o knihu Kateřiny Janouchové - Nejbližší

Román Nejbližší vypráví příběh, který prožily či prožívají desítky rodin bez ohledu na zemi, ve které žijí. Kateřina Janouchová v něm přináší svědectví o problémech těch, kteří ve svém nejbližším okolí mají někoho, kdo bojuje se závislostí na alkoholu či drogách.

Konto Bariéry Nadace Charty 77 věnovalo jako ceny do soutěže 5 knih Kateřiny Janouchové (Nejbližší). Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít trochu štěstí. Nápovědu najdete na www.kontobariery.cz.

Tato soutěž se řídí všeobecnými marketingovými podmínkami.