Zámecký park se pravidelně o víkendech a o hlavních prázdninách promění ve vojenské ležení krále Jana Lucemburského, ve kterém každý může zažít den plný nevšedních zážitků.

„Na loučeňském zámku jsme zažili návraty do různých historických období, ale doba Karla IV. nás skutečně nadchla. Je navíc jen pár osobností, ke kterým by dnešní společnost vzhlížela s takovou úctou, jako právě k osobě Karla IV.," uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. „Pro děti a jejich rodiče i školy je připraven bohatý program, ve kterém se vydáme do roku 1323, kdy se Karel IV. připravoval na odchod na francouzský královský dvůr.

Jak slavil Karel IV. narozeniny, když byl ještě kluk?

Psal se rok 1323, když malý kralevic Václav (budoucí Karel IV.) slavil 7. narozeniny. Pro prvorozeného královského syna to byla významná životní událost, první skutečný mezník v jeho životě. V 7 letech končilo pro děti z šlechtických rodů (včetně královských) bezstarostné dětství v péči matky a chůvy a začala jejich příprava na budoucí životní roli. Pro malého Kralevice to byl jistě významný den, neboť se stane pážetem, což je první ze tří kroků na cestě ke stavu rytířskému. Od 7 let se stávali děti pážaty, než se mohly stát panošem, musely zvládnout mnoho úkolů a cvičit se v rytířských dovednostech: zacházení s mečem a kopím, upevňování fyzických zdatností, jízdě na koni, společenskému chování a celkově vštěpování představ o správném rytířském chování. 

V sedmi letech se šlechtičtí synkové začali připravovat na svoje budoucí poslání. Stali se pážaty a byli vychovávání na hradě nebo dvoře významného šlechtice či krále. V rámci oslavy sedmých narozenin tak malý kralevic zažije pasování pážetem za přítomností nejvýznamnějších mužů království a kromě vzácných darů dostane svého vychovatele, který jej bude provázet na cestě do Francie. Vrcholem narozeninových oslav bude po oba dny pasování malého kralevice Karla na páže. Na závěr tohoto slavnostního aktu pozve malý Karel všechny na kousek narozeninového dortu.  Součástí programu je i premiéra dramatizace oslavné básně slavného francouzského básníka a skladatele, sekretáře Jana Lucemburského, Guillauma de Machaut.

O co hrajeme?

Pět z vás získá rodinnou vstupenku v hodnotě 580 Kč. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít trochu štěstí.

Tato soutěž se řídí všeobecnými marketingovými podmínkami. Pravidla soutěže najdete zde