Zahajovací večírek 49. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se konal v Grandhotelu Pupp. A jak už je v tomto lázeňském městě zvykem, s přibývajícím večerem padaly zábrany…