Mária Hula Valenčíková

Malbě se věnuje od roku 2010.